ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

ވ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެކެވެ. އަދި އެންމެ އާބާދީ މަދު އަތޮޅުވެސްމެ އެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ އޮތީ 19 އަތޮޅެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ ފަސް ރަށުގަ އެވެ. މި އަތޮޅަކީ ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަ އަތޮޅެކެވެ.

 • ރައީސް

  އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

 • ނައިބު ރައީސް

  މުހައްމަދު އަހުމަދު މަނިކު

 • އަބުދުލްއަޒީޒް އިބްރާހީމް

 • އަލީ އިސްމާއީލް އިބްރާހީމް

 • އަޒްވަރު އަލީ

 • މުހައްމަދު ނާޝިކް

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ވ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެކެވެ. އަދި އެންމެ އާބާދީ މަދު އަތޮޅުވެސްމެ އެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ އޮތީ 19 އަތޮޅެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ ފަސް ރަށުގަ އެވެ. މި އަތޮޅަކީ ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަ އަތޮޅެކެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  2144

 • އާބާދީގެ‮ ‬ސްޓޭޓަސް

  ގިނަ މީހުން މާލޭގައި

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  ގިނަ

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  ފެލިދޫ (ވެރިކަންކުރާ ރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ދަށް

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  މެދުމިން

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  އިބްރާހީމް ނާސިރު މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް