2017-05-22 11:32:49

ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް.