2016-02-08 12:23:00

ނޫސްބަޔާން

މިއީ މާލެ ފިޔަވައި އެއްވެސް ރަށެއްގެ ގެއެއްގައި ސިޔާސީ ޙަރަކާތް ހިންގަމުންދާނަމަ އެ ބިމެއް އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އަންގާފައިވާކަމަށް މީޑިއާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޚަބަރު ފަތުރުއްވަމުން ގެންދަވާތީ 8 ފެބްރުއަރީ 2016ގައި އެލްޖީއޭއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެވެ.

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް