ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުވެއިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި ހިންގަމުންގެންދާ ކައުންސިލް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ގެ އޭ.އޭ.ޓީ ލެވަލް 2 އަދި ލެވަލް 3 ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

0000-00-00 00:00:00

ދިހަ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

0000-00-00 00:00:00

ލަންކާ އިން ހަދައިދޭ އައްޑޫގެ މަގުތައް ނިމޭނީ އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް: ކައުންސިލް

0000-00-00 00:00:00

ބިލް ނުދައްކައިގެން ކިހާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޯނު ކަނޑާލާފައި ހުންނަތާ ދެ ހަފުތާވެއްޖެ

0000-00-00 00:00:00

އުމެއިރާގެ ކައުންސިލަރުކަން ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

0000-00-00 00:00:00

އަރިއަޅާލި ގެ ކެރޭނެއްގެ އެހީގައި ސީދާ ކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

0000-00-00 00:00:00

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްތައް ޤައުމީ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ އާއި ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށައިގަތުން

0000-00-00 00:00:00

ވެރިންގެ ބަޔާން