2016-12-26 10:46:46

އެލްޖީއޭ އާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

އެލްޖީއޭ އާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި


ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަލިފާން ނިއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ދިވެހި ސިފައިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.


މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިލިނގިލީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި އެލްޖީއޭގެ ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި އެވެ. މިއީ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށާއި އާއްމު މާހައުލުގައި ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރު